Tìm Cái Nghe Chân Thật - Thích Pháp Hòa

Tìm Cái Nghe Chân Thật - Thích Pháp Hòa

1,374 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!! Tìm Cái Nghe Chân Thật Thầy Thích Pháp Hòa May 16, 2004 Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Nguyện đem công đức nầy Hồi hướng khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.