Thư Thầy Trò - Thư số 9 - Chướng ngại Thiền Định - Thích Viên Minh

Featured Videos

Thư Thầy Trò - Thư số 9 - Chướng ngại Thiền Định - Thích Viên Minh

423 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bức thư số 09.

Sư Viên Minh trả lời Thanh Nghiêm.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.