Thư Thầy Trò - Thư số 12 - Pháp vốn đã hoàn chỉnh chỉ cần chú tâm quán sát - Thích Viên Minh

Featured Videos

Thư Thầy Trò - Thư số 12 - Pháp vốn đã hoàn chỉnh chỉ cần chú tâm quán sát - Thích Viên Minh

472 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bức thư số 12.

Sư Viên Minh trả lời Nguyễn Văn Đông.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.