Thiền Vipassanā không tách rời Thiền Định - Thư Thầy Trò 73 | Viên Minh - Tâm Ngọc - Thích Viên Minh

Thiền Vipassanā không tách rời Thiền Định - Thư Thầy Trò 73 | Viên Minh - Tâm Ngọc - Thích Viên Minh

641 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thiền Vipassanā không tách rời Thiền Định - Thư Thầy Trò 73
Tác giả: Thầy Viên Minh - Tâm Ngọc
Giọng đọc: NSUT Trọng Phan - Hạnh Như

#ThayVienMinh
#ThuThayTro
#HTVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.