Thiền trong thơ văn, thư pháp, nghệ thuật.. - Sư Giới Đức - Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Thiền trong thơ văn, thư pháp, nghệ thuật.. - Sư Giới Đức - Minh Đức Triều Tâm Ảnh

1,605 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Giới Đức _ Minh Đức Triều Tâm Ảnh, là một tu sĩ Phật Giáo Nguyên thủy, ngoài ra Sư còn là một người viết sách, một nhà thơ, và nhà thư pháp, nhân chuyến hoằng Pháp tại quận Cam, nam California, Sư đã có một buổi nói chuyện đầy cảm xúc về văn, thơ, các nghệ thuật trong Thiền

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.