Thiền trong thơ văn, thư pháp, nghệ thuật.. - Sư Giới Đức - Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Thiền trong thơ văn, thư pháp, nghệ thuật.. - Sư Giới Đức - Minh Đức Triều Tâm Ảnh

1,085 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Giới Đức _ Minh Đức Triều Tâm Ảnh, là một tu sĩ Phật Giáo Nguyên thủy, ngoài ra Sư còn là một người viết sách, một nhà thơ, và nhà thư pháp, nhân chuyến hoằng Pháp tại quận Cam, nam California, Sư đã có một buổi nói chuyện đầy cảm xúc về văn, thơ, các nghệ thuật trong Thiền

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.