Thiên Nhãn Minh - TT. Thích Tâm Đức

Featured Videos

Thiên Nhãn Minh - TT. Thích Tâm Đức

484 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thiên nhãn minh của Đức Phật do Thiền định mang lại và cho biết:
- Người hạ liệt, thô xấu hay bất hạnh là do 10 Ác nghiệp về Ý, Khẩu hay Thân.
- Người cao sang, đẹp đẽ hay may mắn là do 10 Thiện nghiệp về Ý, Khẩu hay Thân.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.