Thiên Ba La Di - Điều giới 4:Giới vọng - Thích Thiện Chơn

Featured Videos

Thiên Ba La Di - Điều giới 4:Giới vọng - Thích Thiện Chơn

357 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Luật Tỳ Kheo: Thích Thiện Chơn

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.