Thể thức trị phạt tỳ kheo phạm Ba La Di - Thích Thiện Chơn

Featured Videos

Thể thức trị phạt tỳ kheo phạm Ba La Di - Thích Thiện Chơn

535 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Luật Tỳ Kheo: Thích Thiện Chơn

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.