Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu - Thích Nguyên Hiền

Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu - Thích Nguyên Hiền

1,661 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Viện chủ Vĩnh Minh Tự Viện đã ban đạo từ chủ đề Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu, đến toàn thể hội chúng, trong chuyến Phóng Sanh - Từ Thiện Kỳ 16 của trang Niệm Phật Vảng Sanh Tây Phương Cực Lạc vào ngày 03/01/2014

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.