Thầy Thích Pháp Hòa tụng Sám Hối Sáu Căn

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Thầy Thích Pháp Hòa tụng Sám Hối Sáu Căn

1,107 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thầy Thích Pháp Hòa tụng Sám Hối Sáu Căn

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.