Thầy Minh Niệm | Sự chấp nhận - Chất liệu quan trọng để chuyển hóa | 19.05.2019 - Thích Minh Niệm

Thầy Minh Niệm | Sự chấp nhận - Chất liệu quan trọng để chuyển hóa | 19.05.2019 - Thích Minh Niệm

230 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Pháp thoại "Sự chấp nhận - Chất liệu quan trọng để chuyển hóa" được Thầy Minh Niệm chia sẻ cho đại chúng Miền Tỉnh Thức Sài Gòn vào ngày 19.05.2019.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.