Thắp Lại Hào Quang Cho Cõi Ta Bà - TT. Thích Minh Thành

Thắp Lại Hào Quang Cho Cõi Ta Bà - TT. Thích Minh Thành

2,827 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thắp Lại Hào Quang Cho Cõi Ta Bà - Thầy TT. Thích Minh Thành giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • NhatHUe Tot Đã thêm + NamMo BONSUTHICHCAMAUNIPHAT + Thay MinhThanh , qua bai Phap nay , da soi roi duong tim ve giai thoat cua
    NhatHue . Nguyen xin con nhieu co duyen de nghe nhung bai giang cua Thay MinhThanh trong nhung ngay con lai o
    coi Taba nay. + ADIDAPHAT + nhathue tot