Tất Cả Các Pháp Đều Là Phật Pháp - HT. Thích Thanh Từ

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tất Cả Các Pháp Đều Là Phật Pháp - HT. Thích Thanh Từ

3,684 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tất Cả Các Pháp Đều Là Phật Pháp - HT. Thích Thanh Từ - Thầy Thích Thanh Từ thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)