Tạo 3 Phước Nghiệp - Thích Tuệ Minh

Featured Videos

Tạo 3 Phước Nghiệp - Thích Tuệ Minh

1,017 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

" Tạo 3 Phước Nghiệp " T.T Thích Tuệ Minh tại Hiền Như Tịnh Thất 6/17/2017
Hoằng Pháp Channel xin sám hối,điều chỉnh lại cho đúng là : T.T Thích Tuệ Minh, Thầy Giáo Thọ TVTL Đại Đăng,Bonsall,California.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.