Tang Lễ Ni Sư Thích Nữ Trí Hải - Phật Âm

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tang Lễ Ni Sư Thích Nữ Trí Hải - Phật Âm

13.7k 0 0 2 Người đăng: admin

Phần 1 2 3
  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Phim tài liệu
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • Nguyễn Tiến Tuyên Đã thêm Mong Giáo Phẩm Ni Trưởng và các Đệ tử sớm về nơi Phật Quốc !
  • Nguyen Tien Tuyen Đã thêm Mong Ni sư cùng các Tôn sư sớm về nơi Phật Quốc !