Tâm và Đạo - Thiền sư Ajahn Sumedho

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

The Mind and The Way - Buddhist Relections on Life - Ajahn Sumedho Tâm và Đạo - Quán tưởng về cuộc sống trong Đạo Phật - Susanta Nguyễn dịch Việt - Lời người dịch - 00:00 http://www.budsas.org/uni/u-tudieude/tamdao0.htm Phần I - Tiếp Cận với Pháp 1. Đạo Phật Có Phải Là Một Tôn Giáo Không? - 12:12 2. Tứ Diệu Đế - 51:42 3. Quy Y Tam Bảo - 1:40:48 4. Tâm Từ - 2:14:12 5. Nghiệp và Tái Sinh - 2:44:08 6. Tâm và Vũ Trụ - 3:20:22 7. Niết Bàn - 3:52:06 Phần II - Tâm Tỉnh Thức 8. Hành Thiền - 4:23:38 9. Quán Niệm Hơi Thở - 4:55:58 10. Thanh Lọc Tâm - 5:26:56 11. Ghi Nhận Không Gian - 6:03:22 12. Sống với Thực Tại - 6:31:40 13. Các Đề Mục Tu Tập Hàng Ngày - 7:10:02 Phần III - Sống Đạo 14. Tự Do của Tâm Thức - 7:47:44 15. Học Làm Điều Thiện - 8:28:42 16. Con Người và Đời Sống Gia Đình - 9:03:22 17. Giáo Dục Con Người Về Cuộc Đời - 9:48:10 18. Về Một Xã Hội Toàn Hảo - 10:11:48 19. Về Sự Sống và Sự Chết - 10:50:14 20. Hướng Về Tương Lai - 11:18:56 (Để nghe các chương tùy thích, xin vui lòng Click chuột vào thời gian ghi sau các tiêu đề bên trên)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.