Tại sao chúng ta tu thiền - Thích Thanh Từ

Tại sao chúng ta tu thiền - Thích Thanh Từ

4,055 0 0 1 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tại sao chúng ta tu thiền - HT. Thích Thanh Từ

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • MinhHien2012 Banned Đã thêm Thiền là phương pháp đưa chúng ta thấy hiểu biết sự vật trên đời bằng trí huệ và bằng công sức tu luyện của mình. Do đó mong rằng các vị chân tu muốn phát triển Đạo Phật là làm sao biếng từng căn nhà ở là Chùa đã có chứa Phật sắp thành và Chùa chỉ là nơi tụ họp lại hàng tuần hay định kỳ nào đó để cùng nhau trao đổi trong sự tu luyện của chúng ta để rút ra những kinh nghiệm, cùng đưa nhau đến chỗ Hạnh phúc thật sự trên quả địa cầu này và an lành nơi thế giới khác. Lúc đó thật sự Đạo Phật mới có tác dụng đúng.