Tài Sản Không Bao Giờ Mất - Thích Đồng Thành

Tài Sản Không Bao Giờ Mất - Thích Đồng Thành

3,890 0 0 2 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đại Đức Thích Đồng Thành giảng chủ đề Tài Sản Không bao Giờ Mất tại tư gia Phước Huệ, Hành Bào vùng Wollongong, Australia năm 2013

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • GIA THUY HA Đã thêm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  • 583406 Đã thêm NAM MÔ A DI ĐÀ