Suối Nguồn Hạnh Phúc - Thích Đồng Thành

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Suối Nguồn Hạnh Phúc - Thích Đồng Thành

4,375 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Suối Nguồn Hạnh Phúc - Thích Đồng Thành- Khoa học dành cho học sinh tại chùa Hoằng Pháp

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Phuong Anh Dat Đã thêm Beautiful voice and meaningfull dhamma