Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng và Cư Sĩ 9 - Chánh Pháp và Cuộc Đời - ĐĐ. Thích Minh Thành

Featured Videos

Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng và Cư Sĩ 9 - Chánh Pháp và Cuộc Đời - ĐĐ. Thích Minh Thành

741 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng và Cư Sĩ 9 - Chánh Pháp và Cuộc Đời - ĐĐ. Thích Minh Thành giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.