Sơ lược lịch sử Phật giáo (Adelaide, 27/12/2015) - Thích Giới Đức

Featured Videos

Sơ lược lịch sử Phật giáo (Adelaide, 27/12/2015) - Thích Giới Đức

551 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sơ lược lịch sử Đạo Phật từ khi Đức Phật thành Đạo cho đến ngày nay. Hòa Thượng Giới Đức giảng tại Adelaide, Australia ngày 27 tháng 12 năm 2015.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.