Six Character Great Bright Mantra 2 - Phật Âm

Six Character Great Bright Mantra 2 - Phật Âm

2,327 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Six Great Mantra Compassion, Um Mani Padmi Hum, Namo A DI Da Phat , Nam mo Quan The Am Bo Tac, Nhac Niem Phat Tibetian Chanting Buddha Music Buddhist Chanting Buddhism Mantra

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.