Sám Hối Sáu Căn (Tụng) - Thích Pháp Hòa

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Sám Hối Sáu Căn (Tụng) - Thích Pháp Hòa

5,345 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

SÁM HỐI SÁU CĂN - ĐĐ. Thích Pháp Hòa TụngChí tâm sám hốiChúng con từ vô thủy kiếp đến nay,Bỏ mất bản tâm không biết chánh đạo.Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm;Không sám lỗi trước, khó tránh lỗi sau.CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆNMột nguyện nguồn linh thường trong lặng.Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.Ba nguyện khối nghi đều tan nát.Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy. Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập địa.Tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên.Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.Mười hai nguyện mến thích Tổ sư Thiền.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.