Phương pháp tu tập đoạn trừ tam chướng phiền não - Thích Phước Đạt

Phương pháp tu tập đoạn trừ tam chướng phiền não - Thích Phước Đạt

269 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thiền Viện Vạn Hạnh, Giảng pháp sáng Chủ Nhật, Giảng sư Thích Phước Đạt | Phương pháp tu tập đoạn trừ tam chướng phiền não trong bài hồi hướng
Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo,
Trong đó ý nghĩa tam chướng là gì và có liên quan gì với Bồ tát đạo

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.