Phước Và Tội - Thích Giác Hạnh

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Phước Và Tội - Thích Giác Hạnh

5,987 0 0 1 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phương tiện Phật giáo nói về tu tập thì phải bàn về Nhân Quả tội và phước, tu là cái nhân thiện để diệt trừ tội lỗi và tạo phước đức, đây là kết quả do chính bản thân người tu tạo ra từ chính sự rèn luyện,trao dồi bản thân mà quyết định cho số phận của hành giả đó.- Những việc tạo tội nặng hay nhẹ thường là năm điều ngũ nghịch,mười điều thập ác và những ý nghĩ ,hành động đi sai khỏi Chánh Pháp, và đó là cái nhân khiến cho người tu phải chịu quả báo trong hiện tại hoặc tương lai.* Khi một hành giả nhận định được luật Nhân Quả chi phối hành động ,ý nghĩ, việc làm thì sẽ nhất tâm mà chuyên nhất vào sự tu tập,mang niềm vui hạnh phúc cho mọi người,thực hành mười nghiệp thiện, không phạm vào tội ngũ nghịch,không chấp thủ, phân biệt, hồi hướng công đức đến với tất cả chúng sinh hữu tình, như thế sẽ tạo được tạo phước báo tự tại,giải thoát,không còn bị cuốn vào vòng sanh tử luân hồi mà dần dần thành tựu ở tương lai,gặp được thiện hữu tri thức,phát tâm tu tập đồng thành đạo quả ,vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc . A DI ĐÀ PHẬT.

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!