Phật Pháp Vấn Đáp 1 (Washington, 2/6/2015) - Thích Viên Minh

Featured Videos

Phật Pháp Vấn Đáp 1 (Washington, 2/6/2015) - Thích Viên Minh

689 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thiền là soi sáng lại mình trong bối cảnh đời sống - Tánh biết và Ý thức - Thiền khi ngồi chứ không phải ngồi thiền - Bất an là thông điệp của Pháp

Buổi Pháp Đàm của sư Viên Minh tại nhà cư sĩ Hồng Kiến Nam, Thành Phố Kent, Washington vào ngày 2 tháng 6 năm 2015.

Pháp Thoại và chia sẻ về Thiền của Thầy Viên Minh: http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.