Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề) - Phật Âm

Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề) - Phật Âm

4,048 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phật dạy làm người có 20 điều khó: 01. Nghèo nàn bố thí là khó 02. Giàu sang học đạo là khó 03. Bỏ thân mạng quyết chết là khó 04. Thấy được Kinh Phật là khó 05. Sanh vào thời có Phật là khó 06. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó 07. Thấy tốt không cầu là khó 08. Bị nhục không tức là khó 09. Có thế lực không dựa là khó 10. Gặp việc vô tâm là khó 11. Học rộng, nghiên cứu sâu là khó 12. Diệt trừ ngã mạn là khó 13. Không khinh người chưa học là khó 14. Thực hành tâm bình dẳng là khó 15. Không nói chuyện phải trái là khó 16. Gặp được thiện trí thức là khó 17. Thấy tánh học đạo là khó 18. Tùy duyên quá độ người là khó 19. Thấy cảnh tâm bất động là khó 20. Khéo biết phương tiện là khó

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.