Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ - Thích Giác Hạnh

Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ - Thích Giác Hạnh

7,020 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Ngay khi đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội bồ đề, Ngài đã nhận hai người từ phương Nam đến làm đệ tử và đó là hai Cư sĩ đầu tiên:Bà Ha Lệ Ca (BaHallika) vàTrà Phú Sa ( Trapusha) .- Dù là Cư Sĩ hay Phật tử thì những ai theo Phật cũng phải luôn luôn tinh tấn trên con đường tu tập,làm chủ lấy bản thân điều phục tâm hướng vào Chánh Đạo.Vì không ai giống nhau về căn cơ sở đắc,hoàn cảnh nghiệp duyên của bản thân nên sự trùng trùng Duyên Nghiệp khởi và động đều khác nhau nơi mỗi hoàn cảnh .Đức Phật dạy:"Người tu tại gia giữ được rất khó vì nhiều nhân duyên ràng buộc".Và Ngài đã truyền cho hàng Cư Sĩ bốn Pháp để tu học :1.Đối với nghề nghiệp phải tinh chuyên.2.Đối với tài sản phải phòng hộ.3.Đối với bạn bè phải thân cận thiện hữu.4.Đối với đời sống phải quân bình.- Dưới ba ngôi Tam Bảo, Cư Sĩ như nhịp cầu nối giữa người xuất gia và người chưa xuất gia, khi đã quy y Tam Bảo thì đã chọn cho mình hướng đi: Phật là mục tiêu,lý tưởng cần hướng đến, Pháp là đường lối là phương tiện để đạt tới mục tiêu, lý tưởng ,và Tăng là người dẫn đường,định hướng và vững bước đến mục tiêu lý tưởng đó.Là một thành viên trong tứ chúng nên Cư Sĩ có trách nhiệm như người liên lạc trực tiếp thường xuyên và tích cực đối với tiến trình hộ Đạo và hành Đạo.A DI ĐÀ PHẬT.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.