Pháp Thoại Tại Chùa Bát Nhã (2010) - Thích Trí Đức

Pháp Thoại Tại Chùa Bát Nhã (2010) - Thích Trí Đức

1,752 0 0 0 Người đăng: thienthong

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

TU VIỆN HỘ PHÁP MONASTERYĐẠO TRÀNG NƠI TU TẬP & HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁPIN BUDDHA WE TRUSTWorship/Ceremonial services - Reciting & Learning of different sutras -- Dharma-talk: Listening and understanding the Buddha's Teachings -- Practicing meditation & Reciting Amitabha Buddha's name -- Tea meditation ceremony -- Practicing Vietnamese language, social and cultural activities -- Celebration of Buddhist events -- Providing Buddhist psychology, Buddhist counseling and therapy.Open Daily Monday through Friday from 7:00 p.m. to 10:00 p.m.Weekend: Saturday & Sunday from 5:00 a.m. to 10:00 p.m. Welcome you all the time. Please feel free to call the Abbot, we are pleasure to serve you.Venerable Master THÍCH TUỆ UY3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 ¬-- USAPhone & Fax: (626) 453-0109 -- Cell: (626) 377-1103E-Temple: www.HoPhap.Net -- E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com========================Nguyện rằngNếu ai thấy hình tôiNhẫn đến nghe tên tôiĐều phát tâm bồ-đềChấm dứt vòng tử sinh.Namo A-Mi-Đà Buddha=======================================No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,the distance between our hearts will never change.=======================================Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đếnTu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 -- USA,để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Nguyện công đức đã làmKết duyên lành giải thoátÐoạn nghiệp chướng não phiềnQuả Niết Bàn chứng đạt Nguyện Chánh Pháp lưu truyềnPhổ cập khắp thế gianChúng sanh thường tịnh lạcPhật Ðạo chóng viên thành Nguyện đem miệng lưỡi nàyXưng Tụng Pháp Ðại ThừaTự nhìn lại lỗi mìnhÐể tiến tu Ðạo Nghiệp Nguyện đem thân mạng nàyCúng dường Ngôi Tam BảoNguyện biết trước ngày giờ chếtTrở về cõi Cực Lạc================================C:\Work\videos\TuVienHoPhap\ThichTueUy\HoPhapNet\PhatNgoc_BatNha_2010\TP_HT_Thanh_-_Man_-_TT_Dung_D78D_6B1C__VTS_01_4_10_31_2010_01_00_AM_1033654272_21_39_0663.VOB

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.