Pháp Hội Dharamsala 2016: Tìm hiểu về Phật giáo Tây Tạng - TT. Thích Tâm Đức

Featured Videos

Pháp Hội Dharamsala 2016: Tìm hiểu về Phật giáo Tây Tạng - TT. Thích Tâm Đức

547 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tu tập của Phật giáo Tây Tạng đặt nền tảng trên Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Đại thừa của Kinh-Luật-Luận (Hiển giáo/ Trí tuệ) và Kim Cang thừa hay Mật giáo phải đúng với Hiển giáo và chỉ phù hợp cho một thiểu số hành giả.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.