Om Mani Padmi Hum - Great Six Words of Mantra Compassion... - Phật Âm

Om Mani Padmi Hum - Great Six Words of Mantra Compassion... - Phật Âm

3,170 0 0 0 Người đăng: admin

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Om Mani Padmi Hum The Greats Six Words Mantra of Compassion. Relax Healing Medicine Music...Namo buddha shakyamuni Chanting Nam Mo Bon Su thich Ca Mau Ni Phat! Nhac Phat Giao Niem Phat ! Buddhist Music , Buddhist Chanting, Buddha Music, Quan The Am Bo Tat... A Di Da Phat !

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.