Om Mani Padme Hum - Lục Tự Đại Minh Chú - The 17th Gyalwang Karmapa - Phật Âm

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Om Mani Padme Hum - Lục Tự Đại Minh Chú - The 17th Gyalwang Karmapa - Phật Âm

5,516 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

六字大明咒 - The Six-Character Great Bright Mantra - Lục Tự Đại Minh Chú - His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • binh1980 Đã thêm om ma ni pat me hom