Ốc Đảo Tự Thân - Phương Pháp Luyện Tâm Thanh Tịnh - Ayya Khema

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Ốc Đảo Tự Thân - Phương Pháp Luyện Tâm Thanh Tịnh - Ayya Khema

2,946 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Ốc Đảo Tự Thân - Phương Pháp Luyện Tâm Thanh Tịnh
Tác giả: Ni Sư Ayya Khema
Diệu Liên Lý Thu Linh dịch Việt - Người đọc: Tâm Kiến Chánh
http://thuvienhoasen.org/a7617/oc-dao-tu-than-phuong-phap-luyen-tap-tam-thanh-tinh

Lời Tựa - 00:00, Lời Người Dịch - 5:00, Tưởng Niệm - 6:38

Khai Thị Tâm Trí 
Chương 1: Nương Trú Tam Bảo - Một Tình Cảm Yêu Thương - 9:11
Chương 2: Pháp của Đấng Giác Ngộ - 18:24

Xây Dựng Nền Tảng 
Chương 3: Quan Điểm và Ý Kiến - 26:28
Chương 4: Điều Phục Tâm - 44:04
Chương 5: Vô Minh - 54:23
Chương 6: Lý Duyên Khởi - 1:08:14
Chuơng 7: Tâm Dễ Uốn Nắn - 1:20:16

Hòa Nhập Vào Cuộc Sống
Chương 8: Sống Hòa Hợp - 1:29:46
Chương 9: Giao Tiếp Với Người - 1:44:34
Chương 10: Biết Chấp Nhận Mình - 1:59:42
Chương 11: Lý Tưởng Cô Độc - 2:13:00
Chương 12: Tâm Bình An - 2:24:28
Chương 13: Chiến Tranh Và Hòa Bình - 2:34:00

Những Điều Cốt Lõi
Chương 14: Nhiều Giọt Nước Sẽ Làm Đầy Hồ - 2:46:00
Chương 15: Bất Nhị Nguyên - 3:00:52
Chương 16: Tiềm Thức - 3:08:47
Chương 17: Vô Khổ, Vô Nhiễm & Tự Tại - 3:23:38

Hoàn Thiện Con Đường Tu
Chương 18: Đối Với Bản Thân - 3:29:41
Chương 19: Tình Thương Yêu - 3:42:28
Chương 20: Hãy Làm Điều Khó Thể Làm Được - 3:51:04
Chương 21: Buông Xả - 4:05:02
Chương 22: Dọn Nhà Tâm - 4:16:54

Khái Niệm Giải Thoát
Chương 23: Giải Thoát Ngay Trong Giờ Phút Hiện Tại - 4:30:39
Chương 24: Đạo Quả - 4:48:15

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.