Nói Dễ Mà Làm Thì Khó - Thích Giác Hạnh

Nói Dễ Mà Làm Thì Khó - Thích Giác Hạnh

4,463 0 0 2 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng sư: HT. Thích Giác Hạnh Giảng tại Niệm Phật đường Hoằng Pháp, Australia Website: http://phapthoaitinhdo.net

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!
  • Huy Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!
    Cuộc đời vốn dĩ vô thường, đổi thay, mất mát. Nhưng ai co thể nhận ra điều đó! Ai học đạo cũng nói mình nhận ra điều đó. Tuy nhiên, đó chỉ là cái miệng nói mà thôi. Bởi vì sao? Vì bất kể người nào học đạo mà chẳng hiểu điều đó, nhung ít ai ngộ. Nhiều ý kiến cho rằng: đã hiểu tức là ngộ rồi ! Nhưng mọi người đã lầm. Hiểu hoàn toàn khác với ngộ. Bởi vì chữ " Ngộ" bao gồm cả su thức tỉnh. Người đã ngộ thì "đối cảnh vô tâm", người đã hiểu thì chỉ có thể nói pháp được chứ chưa thực hành được. Do đó, hiểu chỉ là bước đầu để tiến tới ngộ mà thôi. Nhưng người học đạo thì phải ngộ chứ không phải chỉ hiểu là được. Người trí thì chỉ nghe qua thì ngộ, như Lục Tổ Huệ Năng. Tuy Ngài chẳng hề đọc qua mot bài kinh nào cả nhưng Ngài có thể giải thích cả Tam Tạng kinh điều được. Tức là người ngộ thì khỏi cần học kinh sách bởi vì mọi điều họ nói đều là pháp. Nhưng hạng phàm phu chúng ta chỉ có thể nói là hiểu mà thôi, chứ không thể nói ngộ được. Bởi vì sao? Thử hỏi mọi người, chắc hẳn cái lý vô thường ai cũng biết đúng không? Nhung có ai thiệt thấy vô thường! Chỉ cần người ta chửi vài câu đã tức giận rồi. Do đó, người hiểu đạo cần phải thường xuyên quán chiếu, đừng cho rằng minh đã ngộ đạo mà ra oai. Người chưa hiểu thì cần đọc nhiều kinh, sách để hiểu. Hiểu rồi thì thuyền xuyên quán chiếu để ngộ. Dường tu gian nan vất vả, nhưng nếu vượt qua tất cả gian nan thử thách đó thì sẽ được nhiều an lạc. Kính chúc mọi người tu hành đều tự ngộ chứ không phải hiểu xuông.