Niệm Phật vãng sanh, một sự thật bất khả tư nghì 4 - Cư Sĩ Diệu Âm

Niệm Phật vãng sanh, một sự thật bất khả tư nghì 4 - Cư Sĩ Diệu Âm

2,799 0 0 1 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Niệm Phật vãng sanh, một sự thật bất khả tư nghì - Cư Sỉ Diệu Âm

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • huynhvan.sang@gmail.com Đã thêm NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT ĐỆ CUỐI ĐẦU CUNG KÍNH ĐẢNH LỄ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ CƯ SĨ A MI ĐÀ PHẬT A MI ĐÀ PHẬT