Những Cảnh Giới - Đức Phật và Phật Pháp - Narada

Featured Videos

Những Cảnh Giới - Đức Phật và Phật Pháp - Narada

542 0 0 0 Người đăng: nguyenquocanh1990

Sách nói

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

[27].Những Cảnh Giới - Đức Phật và Phật Pháp - Đại Đức Narada
Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.