Nhiếp Đại Thừa Luận: Biến kế chấp, tam tánh - Thích Nhất Hạnh

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Nhiếp Đại Thừa Luận: Biến kế chấp, tam tánh - Thích Nhất Hạnh

908 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

2000-12-28 Biến kế chấp, tam tánh Nhiếp Đại Thừa Luận: Biến kế chấp, tam tánh - HT. Thích Nhất Hạnh Khóa giảng trong an cư 2000-2001.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.