Nhất Phật Thừa - Thích Trí Quảng

Nhất Phật Thừa - Thích Trí Quảng

932 0 0 1 Người đăng: thienthong

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

HT THÍCH TRÍ QUẢNG, Giảng Tại Chùa Huê Nghiêm,Quận 2_Tphcm

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • Nguyễn Văn Công Đã thêm NHẤT PHẬT THỪA

  Tam Phật thừa chỉ là phương tiện
  Chuyển bước phàm nhân lên Thánh đài
  Nhất Phật thừa mới là tối thượng
  Mười hiệu Như Lai khó nghĩ bàn.

  Thế gian gọi Ngài là Thế Tôn
  Bậc Thầy cung kính của nhơn thiên
  Đến từ Chân Như luôn tịch tịnh
  Diệt về Chân Như vẫn thường hằng.

  Đản Sanh vì nhân duyên đại sự
  Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến
  Giải thoát chúng sanh lìa sinh tử
  Tự giác, giác tha, hạnh viên thành.

  * Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hành trình đến sự giải thoát chỉ có duy nhất một con đường là Phật thừa (hay Nhất thừa, sa. Ekayāna), tuy nhiên do căn cơ chúng sinh khác nhau mà từ một Phật thừa phân biệt giảng nói thành ba thừa (Phẩm 2. Phương Tiện) để cho mọi chúng hữu tình đều có thể giác ngộ.