Nhân Duyên Quả Báo Bất Khả Tư Nghì - Pháp Sư Tịnh Không

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Nhân Duyên Quả Báo Bất Khả Tư Nghì - Pháp Sư Tịnh Không

2,716 0 0 1 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trích từ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 23 do Pháp Sư Tịnh Không chủ Giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!