Nhạc Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ (Thần Chú Của Đức Phật Kim Cang) (Có Chữ, Tiếng Phạn) - Phật Âm

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Nhạc Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ (Thần Chú Của Đức Phật Kim Cang) (Có Chữ, Tiếng Phạn) - Phật Âm

18.1k 0 0 2 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ phải được đọc ít nhất 21 lần hay 108 lần.Càng nhiều càng tốt. Pháp tu này nên được thực hành hàng ngày hay làm thời sám hối mỗi tháng 4 lần.Nếu có thể thì hãy nhập thất tu trì. Tác dụng của Chú này giúp cho người trì tụng được trừ đi những tội lỗi họ đã phạm phải. Nếu mỗi ngày trì tụng 7 lần thần chú này mọi lỗi trong ngày đó đều được sám hối. Tụng trì nhiều sẽ có công năng hoá giải mọi sự xui, hạn, nghiệp ác. Thần chú này tịnh hoá, giải trừ nghiệp chướng, oán gia trái chủ từ nhiều đời, nhiều kiếp.
Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ (Tiếng Phạn):
OM VAJRASATTVA SAMAYA MANUPALAYA /
VAJRASATTVA TVENOPATISHTHA /
DRIDHO ME BHAVA /
SUTOSHYO ME BHAVA /
SUPOSHYO ME BHAVA /
ANURAKTO ME BHAVA /
SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA /
SARVA KARMA SU CHAME /
CHITTAM SHRIYAM KURU HUM /
HA HA HA HA HO /
BHAGAVAN SARVA TATHAGATA /
VAJRA MAME MUNCHA /
VAJRA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT (21x)

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • SIX SANG 01 01 1983 Đã thêm BAI NAY MÌNH NGHE KHI ĐANG LÀM VIỆC TINH THẦN MÌNH RẤT THỎA MAÍ KHI LÀM VIỆC
  • Phat tu Đã thêm Xin qui thay cho biet y nghi cua tung chu. boi vi tieng phan doc khong hieu. neu hieu duoc tung chu minh dang doc thi tot qua. boi vii minh doc ra thi phai hieu duoc minh dang doc la cai gi.

    Chu Kim cang doc de sam hoi cho nguoi doc, nhung co sam hoi duoc cho cha me cua nguoi doc hay khong ?