Người Sứ Giả Của Như Lai - Thích Quang Thạnh

Người Sứ Giả Của Như Lai - Thích Quang Thạnh

267 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thích Quang Thạnh. Đề tài : Người Sứ Giả Của Như Lai ( Chùa Hội Khánh).

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.