Ngài Xá Lợi Phất vĩ đại - Thích Chân Quang

Ngài Xá Lợi Phất vĩ đại - Thích Chân Quang

7,829 0 0 1 Người đăng: admin

Phần 1 2

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Ngài Xá Lợi Phất vĩ đại - Thầy Thích Chân Quang giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Nhuan Thanh Đã thêm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
    Rất biết ơn vì bài thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Chân Quang, cám ơn Phất Âm đã giúp cho con được lắng nghe những lời giảng của thầy, qua đây con cũng còn thắt mắc không biêt về sau ngài Sá Lợi Phất thành vị Phật hoặc vị Bồ tát nào? và những vị đã chứng A-La-Hán sau khi vãn sanh sẽ về với cảnh giới nào của Tam giới?. khính mong hòa thường chỉ dạy thêm hoặc những ai biết xin vui lòng để lại hồi âm để con được thông suốt hơn.
    Nam mô A Di Đà Phật!