Muốn Kết Pháp Duyên, Phải Nên Tu Phước - Pháp Sư Tịnh Không

Muốn Kết Pháp Duyên, Phải Nên Tu Phước - Pháp Sư Tịnh Không

1,739 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

TĐ: 366-Muốn kết pháp duyên , phải nên tu phước Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK - tập, 198 Thời gian từ: 01h31:42:05 - 01h35:09:08 1/Pháp Âm Tịnh Độ {có thể xem Video & Download MP3 + MP4 = https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org/bai-dang-gan-day/tai-lieu-hoc-tap 2/Tịnh Độ Pháp Âm {có thể xem Video & Download MP3 + MP4 = https://onedrive.live.com/redir?resid=1611C15B57B62EB0!306&authkey=!ACHk9Nt5tgeLY5k&ithint=folder%2c Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không xuất gia, ngài là một vị quốc vương, chứng tỏ phước báo của ngài rất lớn. Tuy xuất gia dạy học, quý vị xem đệ tử tùy tùng của ngài có 1255 vị, đây là số đệ tử thường đi theo ngài. Không thường đi theo, đột xuất đến tôi dự tính không dưới 3000 người. Một đoàn thể lớn như thế, đây là phước báo, được đại chúng xã hội cung kính khen ngợi, mỗi người đều là học sinh tốt, đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là phước tuệ song tu. Họ tiếp thu giáo huấn của Thế Tôn, sau đó họ lại truyền dạy cho người khác, đi giáo hóa khắp nơi, cho nên họ phước tuệ song tu. Đây chính là nói, phước và tuệ chúng ta đều phải coi trọng, Đức Phật vô cùng coi trọng tu phước. Khi chúng tôi mới theo thầy Lý học, thầy dạy chúng tôi cũng dặn dò chúng tôi tuyệt đối không được lơ là việc tu phước. Nếu không có phước báo, thầy nói rất rõ ràng, dù ta có trí tuệ, giảng kinh thật lưu loát, nhưng sao? Không có người nghe, như vậy nghĩa là sao? Vì không có phước báo, không có nhân duyên. Cho nên thầy rất chú trọng, thường dặn dò chúng tôi phải kết pháp duyên, cần phải tu phước. Học sinh chúng tôi đều rất nghèo, thu nhập rất thấp, phải tu như thế nào? Thầy rất thiện xảo, mỗi tuần thầy giảng kinh hai lần, một lần ở Thư viện, một lần tại Liên xã. Dạy những học trò học giảng kinh như chúng tôi, hơn 20 người, ngày mà thầy giảng kinh, học trò chúng tôi lo việc tiếp khách, tiếp đãi là tu phước. Đứng trước cửa, hoan nghênh mọi người đến, dẫn dắt mọi người, sắp đặt chổ ngồi và tặng sách cho họ. Thầy nói, nếu như quý vị có một ít tiền lẻ, mua một ít đậu phụng phân mỗi người một ít, là kẹo. Đây đều là tu phước, đều là kết duyên, chúng tôi học được từ đây. Vì vậy về sau pháp duyên thù thắng, duyên càng kết càng rộng, phải thực hành mới được.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.