Mười pháp phát sanh thiện phước - Thích Giới Đức

Featured Videos

Mười pháp phát sanh thiện phước - Thích Giới Đức

426 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bài pháp được Hoàng Thượng Giới Đức giảng nhân chuyến hoằng pháp Australia ngày 12.01.2016 .

Phước sanh lên do bởi nhiều nhân duyên, trong Puññakiriyāvatthu: Hành động tạo nên phước thiện, có 10 pháp: 1- Bố thí (dāna). 2- Giữ giới (sīla). 3- Hành thiền (bhāvanā). 4- Cung kính (apacāyana). 5- Giúp đỡ trong việc thiện (veyyāvacca). 6- Hồi hướng – chia phước (pattidāna). 7- Hoan hỉ với phước của người khác hồi hướng (pattānumodanā). 8- Thuyết pháp (dhammadesanā). 9- Nghe pháp (dhammassavanā). 10- Chánh kiến (diṭṭhijukamma).

Ðó là 10 pháp để phát sanh, tạo nên phước thiện.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.