Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát Và Khai Thị Phật Thất - Pháp Sư Tịnh Không

Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát Và Khai Thị Phật Thất - Pháp Sư Tịnh Không

3,553 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát & Khai Thị Phật Thất.Pháp Sư Tịnh Không giảng.Cư Sĩ Diệu Hà đọc.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.