Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phật Âm

Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phật Âm

4,979 0 0 0 Người đăng: admin

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Nguyện thứ nhất, khi hành Bồ-tát Danh hiệu tôi: Tự tại Quan Âm Viên Thông, thanh tịnh căn trần Nơi nào đau khổ, tầm thanh cứu liền Ðiệp khúc Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-tát Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-tát Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-tát Nguyện thứ hai, không nài gian khổ Quyết một lòng cứu độ chúng sanh Luôn luôn thị hiện biển đông Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều Ð K Nguyện thứ ba, ta bà ứng hiện Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau Oan gia tương báo hại nhau Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền Ð K Nguyện thứ tư, hay trừ yêu quái Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê Ðộ cho chúng hết u mê Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương Ð K Nguyện thứ năm, tay cầm Dương liễu Nước cam lồ rưới mát nhân thiên Chúng sanh điên đảo, đảo điên An vui, mát mẻ, tiêu tan ưu phiền Ð K Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng Lòng từ bi thương xót chúng sanh Hỷ xả tất cả lỗi lầm Không còn phân biệt sơ thân mọi loài Ð K Nguyện thứ bảy, dứt ba đường dữ Chốn ngục hình ngạ quỷ, súc sanh Cọp beo, thú dữ vây quanh Quan Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn Ð K Nguyện thứ tám, tội nhân bị trói Bị hành hình rồi lại khảo tra Thành tâm lễ bái thiết tha Quan Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng Ð K Nguyện thứ chín, làm thuyền cứu vớt Giúp cho người vượt khúc lênh đênh Bốn bề biển khổ chông chênh Quan Âm độ hết, an nhiên niết bàn Ð K Nguyện thứ mười, Tây Phương tiếp dẫn Vòng hoa thơm, kỷ nhạc, lộng tàn Tràng phang, bảo cái trang hoàng Quan Âm cứu độ, đưa về Tây Nam Ð K Nguyện mười một, Di-đà thọ ký Cảnh Tây Phương, tuổi thọ không lường Chúng sanh muốn sống miên trường Quan Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về Ð K Nguyện mười hai, tu hành tinh tấn Dù thân này tan nát cũng đành Thành tâm nỗ lực thực hành Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời Ð K

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.