Một Ngày An Lạc: Kỳ 059: Vô Thượng Y Vương - phần 2: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

Một Ngày An Lạc: Kỳ 059: Vô Thượng Y Vương - phần 2: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

1,951 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 059: Vô Thượng Y Vương - phần 2: Pháp đàm vấn đáp. Giảng sư: TT. Thích Chánh Văn, ĐĐ. Thích Quang Thạnh, ĐĐ. Thích Thiện Trí, NT. TN Tố Liên

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.