Một Ngày An Lạc: Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 3: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Một Ngày An Lạc: Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 3: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

2,599 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 3: Pháp đàm vấn đáp. Giảng sư: SC. TN Huệ Liên, SC. TN Như Nguyên, SC. TN Như Định, SC. TN Như Nguyên A, SC. TN Tố Liên, SC. TN Nhơn Liên, SC. TN Diệu Huệ, SC. TN Thuần Liên, SC. TN Tâm Hương

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.