Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình (Houston, 2/5/2015) - Thích Viên Minh

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình (Houston, 2/5/2015) - Thích Viên Minh

502 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình - Thấy ra thì tự chuyển hóa - Biết rõ tâm là chế ngự tâm cao nhất.

Hòa Thượng Viên Minh chia sẻ và hướng dẫn thiền tập tại đạo tràng Thuận Pháp, Houston - Texas trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 5 năm 2015.

Pháp Thoại và chia sẻ về Thiền của Thầy Viên Minh: http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.