Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình (Houston, 2/5/2015) - Thích Viên Minh

Featured Videos

Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình (Houston, 2/5/2015) - Thích Viên Minh

924 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình - Thấy ra thì tự chuyển hóa - Biết rõ tâm là chế ngự tâm cao nhất.

Hòa Thượng Viên Minh chia sẻ và hướng dẫn thiền tập tại đạo tràng Thuận Pháp, Houston - Texas trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 5 năm 2015.

Pháp Thoại và chia sẻ về Thiền của Thầy Viên Minh: http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.