Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Thiền Sư Ajahn Chah

Featured Videos

Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Thiền Sư Ajahn Chah

3,549 2 0 0 Người đăng: admin

Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Nguyên tác "A still forest pool - The insight meditation of Ajahn Chah" - Tác giả: Jack Kornfield và Paul Breiter
Sư Khánh Hỷ dịch Việt - Diệu Nghiêm thu âm và diễn đọc
http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/MatHoTinhLang/index.htm

Lời giới thiệu - 00:00
1. Đạo giản dị - 23:42
2. Giới, Định, và Tuệ - 1:33:24
3. Quên thời gian đi! - 2:28:48
4. Hãy đọc tâm mình - 3:33:50

(Để nghe các chuyện tùy thích, xin vui lòng Click chuột vào thời gian ghi sau các tiêu đề bên trên)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.